Цагдаагийн газрын өмнөх онлайн бараа солилцох цэг

Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн шүхэртэй сандал

Газрын зурагтай ус зайлуулах хоолойн таг

Зэрлэг амьтдад зориулсан гүүрэн гарц

Хүүхдүүдэд зориулсан жижиг загвар хот

USB оролттой автобус

Дугуйтай хүмүүст зориулсан шат

Такси шиг харагддаг цагдаагийн машин

Нийтийн номын тавиур

Өөрөө өөртөө үйлчлэх дугуй хийлэх цэг

Тэргэнцэртэй хүмүүст зориулсан савлуур

Үнэгүй тараадаг хамгаалалтын малгай

Тамхины ишээр санал хураадаг үнсний сав

Дахин боловсруулах хог хаягдлыг нохойн хоолоор солих машин

Өндрөөс айдаг хүмүүст зориулсан гүүр дагуу явган хүний зам

Бяслагны автомат машин

Хүргэлтийн бяцхан робот

 

Эх сурвалж: BuzzFeed