Засгийн газар өнөөдөр шуурхай хуралдаж 23 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэжээ.

Дашрамд дурдахад, Ерөнхийлөгчийн саналуудаас өрх бүрт 1 сая төгрөгийн хүнсний талон олгох хүсэлт дэмжигдээгүй юм.

Засгийн газраас хэрэгжүүлэх 23 арга хэмжээг танилцуулж байна. Үүнд:

1. Хүүхдийн 100 мянган төгрөг 2020.07.01 хүртэл олгоно

2. 2020.11.01-2020.07.01 хүртэл НДШ төлөөгүй төрийн болон орон нутгийн өмчит, түүний оролцоотой хуулийн этгээдээс бусад ААН, байгууллагыг алданги, торгуулиас чөлөөлөх

3.ААН, байгууллагын төлбөл зохих татварт алданги тооцохгүй

4. Түрээсийн орлогод ногдуулах төлбөрийн хөнгөлөлт олгох

5. Импортын зарим хүнсний бүтээгдэхүүнийг татвараас чөлөөлнө. Дотоодын бүтээгдэхүүнийг НӨАТ-аас чөлөөлөх

6. ААН-үүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах

7. Ипотекийн зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг хойшлуулах

8. Банк, ББСБ-ын нэмэгдүүлсэн хүү, торгууль, алданги тооцохгүй байх арга хэмжээ авах

9. Уурхайчдын аюулгүй байдлыг хангах

10. Экспортын бүтээгдэхүүний гарцыг хэвийн үргэлжлүүлэх

11. Хилийн боомтын үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллыг сахих

12. Халдваргүйжүүлэх арга хэмжээ авах

13. Импортын халдвар хамгааллын бүх хэрэгслийг импортын татвараас чөлөөлөх

14. Татвар төлөгчдын татварыг хөнгөлснийг сурталчлах

15. Татварын үйл ажиллагааг цахимжуулах

16. Татвар төлөгчийн хүсэлтээр татварын өрийг тухай бүрд суутгах

17. Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн, бизнесийн сэргээхэд чиглүүлэх. Тус сангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх

18. Төсвийн, төрийн өмчийн байгууллагуудад үйлчилгээ үзүүлсэн иргэд, байгууллагад төлбөрийг шуурхай олгох

19. Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих

20. Тендерийн хугацааг 12 сарын 4-н хүртэл сунгах

21. Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх

22. ААН-ын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад анхаарах

23. Ариутгал, хамгааллыг хийх гэжээ.

Эх сурвалж: udriintoim.mn Г.НЯМ