Орчуулсан: Uyanga Gantulga.

Хянасан: Sundari Enkhtugs.
Бид TED Talks-ийг Ted Монголоор хуудастай хамтран Монгол хэлээр хүргэж байна.