Бид TED Talks-ийг Ted Монголоор хуудастай хамтран Монгол хэлээр хүргэж байна.

Орчуулсан: Jannur Bakhyt.

Хянасан: Tuya Bat.