Бидний цөөн хувь нь их сургуульд суралцсан мэргэжилтэйгээ шууд холбоотой ажил эрхэлж байна. TED резидент Жэйсон Шен биологич мэргэжилтэй хэдий ч технологийн компанид бүтээгдэхүүний менежер хийдэг. Хүний нөөц бололцооны талаарх богино боловч сонирхолтой илтгэлдээ тэрээр ажил хайж буй хүмүүс өөрсдийгөө хэрхэн харуулах болох ажил олгогчид ур чадварыг илүүд үзэх хэрэгтэй талаар өөрийн бодлыг хуваалцлаа.

Орчуулсан: Marla Munkh-Achit.

Хянасан: Sundari Enkhtugs.
Бид TED Talks-ийг Ted Монголоор хуудастай хамтран Монгол хэлээр хүргэж байна.