Үндэсний статистикийн газрын мэдээлснээр энэ оны эхний найман сарын байдлаар ажилгүй иргэдийн тоо 23 мянгад хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 8.8 хувиар буурсан байна. Мөн ажилгүй иргэдийн тоо өнгөрсөн оноос 2200-оор буурчээ.

Нийт ажилгүй иргэдийн 57.5 хувь нь 15-34 насныхан бөгөөд 52.9 хувь нь эмэгтэйчүүд гэнэ. Энэ оны эхний найман сард ажил хайгч иргэдийн 12.6 мянгыг нь ажилд зуучилсан байна.

Монголын хөдөлмөр эрхлэгчдийн бодит дундаж цалин 725.1 мянган төгрөг байгаа юм.

Эх сурвалж: UrduPoint