Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс банкнууд ажиллах цагийн хуваарьтаа өөрчлөлт оруулсан байна. Тодруулбал, таван банк гуравдугаар сарын хоёрныг хүртэл 16:00 цаг хүртэл ажиллана.

Харин Улаанбаатар хотын банк, Худалдаа хөгжлийн банк хэвийн цагийн хуваарийн дагуу ажиллаж байна.