Орчин цагийн цэргийн дүрэмт хувцас ерөнхийдөө ижилхэн загвартай болсон хэдий ч улс орнууд өөрсдийн онцлогтой дүрэмт хувцасаар жигдэрдсээр иржээ. Эдгээр түүхэн дүрэмт хувцасны зарим нь өдгөө зөвхөн баяр ёслолын үеэр хэрэглэгддэг болсон байна.

Өмнөд Солонгос (Чусон улсын үе 1392-1897)

Image result for joseon military uniform

Орос (ЗХУ-ын үе 1922-1991)

Энэтхэг (1848-одоог хүртэл)

Image result for indian military parade

Франц (Напелион хааны үе 1803-1815)

Image result for napoleon

Швейцар (Ватиканы харуул 1506-одоог хүртэл)

Image result for vatican guard uniforms

Их Британи (Хатан хааны харуул 1650-одоог хүртэл)

Image result for queens guard uniforms

Грек (1833-одоог хүртэл)

Image result for Evzones military uniforms

Япон (1866-1869)

Монгол (Хүндэт харуул 1271-1368)

Image result for mongolia military uniforms

Герман (1976-одоог хүртэл)

Image result for germany military uniform

Эх сурвалж: Complex