Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Ярилцлага

Ratio

Б. Майзул: Утаанд хөлдөөсөн бууз хавдар үүсгэх аюултай

Мөн бууз жигнэхдээ уут хэрэглэвэл химийн хортой бодис буузанд шингэх