Шалгалтаар Дархан-Уул аймгийн төвийн нийт 18 цэцэрлэг, есөн сургуулийн Үдийн цай хөтөлбөрийн худалдан авах үйл ажиллагааг газар дээр нь хянасан байна.

Тус аймгийн цэцэрлэгүүд хүүхдийн хоол, хүнсний материал бэлтгэх, худалдан авахдаа нээлттэй тендер зарлахгүйгээр иргэн, ААН-тэй жилд дунджаар 30-120 сая төгрөгийн худалдан авалтыг шууд гэрээ байгуулж, төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг зөрчжээ.

Өнгөрсөн онд тус аймгийн 1, 5, 12, 18-р цэцэрлэгүүд тендер зарлахгүйгээр 86 сая гаруй төгрөгийн гэрээ хийсэн байна. Түүнчлэн нэг байгууллага олон цэцэрлэгийн тендерт шалгарсан, зарим цэцэрлэгийн удирдлагууд өөрийн хамаарал бүхий хуулийн этгээдтэйгээ гэрээ байгуулсэн зөрчил илэрчээ.

Тухайлбал,  Арцат алтайн уулс ХХК 11 цэцэрлэгийн тендерт шалгаран хуурай хүнсний бүтээгдэхүүн, мах нийлүүлэх гэрээ байгуулсан, Таван тойн ХХК таван цэцэрлэгт мах, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тендерт шалгарсан зэрэг зөрчилтэй байжээ.

Үүнээс гадна Дархан-Уул аймгийн 18 нэр бүхий цэцэрлэгүүд 2017-2018 онд үйл ажиллагаа явуулахдаа эцэг, эхчүүдээс нийт 132.821.115 төгрөгийн хандив авсан байна. Энэ нь сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрмийг баримтлалгүйгээр нийтийг хамарсан хандив авч хууль зөрчжээ.

Түүнчлэн аймгийн зарим сургуулийн захирал, нягтлан бодогч нар 2018 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй хүмүүсийн нэр дээр НДШ төлүүлж төсвийн хөрөнгийг хууль бусаар зарцуулж байсныг тогтоосон юм.

Энэ мэтээр Дархан-Уул аймгийн боловсролын салбарын төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод байдал, гүйцэтгэлд тавих хяналт сул байгаа нь ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын гэмт хэрэг үүсэх нөхцөлийг бий болгож байгааг АТГ мэдэгдлээ.

Иймд гарсан зөрчил, дутагдлыг арилгуулж, хууль зөрчсөн албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцон, цаашид холбогдох хууль тогтоомжийг баримтлан ажиллах зөвлөмж өгч, тус аймгийг Засаг даргад албан шаардлага хүргүүлжээ.

Дархан-Уул аймгийн цэцэрлэгүүдийн хандив авсан байдал (төгрөгөөр):

Д/дБайгууллагын нэрНийт авсан хандивТөрийн сангийн дансанд төвлөрүүлсэн байдалТөвлөрүүлж аваагүй хандивХөрөнгөөр авсан хандив
11 дүгээр цэцэрлэг8,712.9003,970.0004,742.900
23 дугаар цэцэрлэг6,980.0506,321.000659.050
34 дүгээр цэцэрлэг8,178.1253,669.0604,509.065
45 дугаар цэцэрлэг8,076.0003,943.0004,33.000
56 дугаар цэцэрлэг4,159.4904,159.490
67 дугаар цэцэрлэг2,654.0001,004.0001,650.000
78 дугаар цэцэрлэг2,032.000835.0001,197.000
810 дугаар цэцэрлэг21,417.35013,200.0008,217.350
911 дүгээр цэцэрлэг2,945.0002,945.000
1012 дугаар цэцэрлэг5,518.2003,500.0001,387.900630.300
1113 дугаар цэцэрлэг11,077.50010,559.500518.000
1215 дугаар цэцэрлэг20,070.00020,070.000
1318 дугаар цэцэрлэг6,802.7503,542.0002,900.750360.000
1421 дүгээр цэцэрлэг3,006.7001,206.0001,541.700259.000
1522 дугаар цэцэрлэг12,804.4502,720.00010,084.450
1624 дүгээр цэцэрлэг8,386.600235.0008,151.600
Нийт дүн132,821.11573,770.56047,248.86511,801.690