Коммунист нийгмийн дор 70 жилийн турш хязгаарлагдсан бөөгийн шашныг Монголд 1992 оноос хойш үндсэн хуулиар хамгаалжээ. Ойролцоогоор 10 мянган бөө Монголд байдаг гэж Их Британийн The Guardian өдөр тутмын сонин мэдээлсэн байна.

Тэд зуны улиралд орон нутагт үйлддэг бөөгийн ёслолын зургийг авчээ.

Эх сурвалж: Theguardian