Нил ягаан өнгийн хувцсыг эрт үед хаад ноёд, эрх мэдэл бүхий хүмүүс өмсдөг байжээ. Энэхүү өнгө нь байгальд ховор тохиолддог учир хамгийн үнэтэй будаг болдог юм. Гэвч нил ягаан өнгийн хувцсыг бусад өнгийн хувцастайгаа тохируулахад хүндрэлтэй байдаг. Иймд нил ягаан өнгийг бусад тод өнгөтэй хэрхэн тохируулан өмсөх талаар сонирхуулъя. 

 

 

 

purple and yellow clothes-н зурган илэрц