Тэд энгийн зэрэглэлд үйлчлэхийг илүүд үздэг

Онгоцны үйлчлэгчид энгийн зэрэглэлийн олон арван зорчигчдод үйлчлэх нь илүү амар байдаг гэнэ. Учир нь бизнес зэрэглэлийн зорчигчид хэт өндөр шаардлага тавьдаг байна.

Image result for business class gentleman

Тэд осол гарвал аль зорчигч тус болж чадахыг тооцоолдог

Гарах хаалганы дэргэд сууж байгаа зорчигч осол гарсан тохиолдолд хүнд хаалгыг онгойлгож чадахуйц бие бялдартай байх ёстойг тооцоолох нь чухал гэнэ.  

Image result for flight exit door

Хүмүүс бүх үнэгүй зүйлсийг авахыг хүсдэг

Онгоцонд нүдний маск, хямд чихэвч, ариун цэврийн хэрэглэлийг үнэгүй тарааж өгдөг. Гэвч зарим зорчигчид өөрт хэрэгцээгүй байсан ч бүх үнэгүй зүйлсийг авахыг онгоцны үйлчлэгчдээс хүсдэг байна.  

Image result for flight attendant giving free

Нисэхийн компаниуд өөр өөрсдийн шалгууртай байдаг

The Sun сайтад нийтлэгдсэнээр нислэгийн компаниуд онгоцны үйлчлэгчдэд өөр өөр өндөр, жингийн шалгуур тавьдаг байна.

  • British Airways: 157-187 см, 200 см хүртэл сунаж чадах
  • EasyJet: 160-190 см
  • Ryanair: Height 157-187 см
  • Emirates: 157 см-ээс дээш
  • Qatar: 210 см сунаж чадах
  • Virgin:  209 см сунаж чадах
  • Singapore Airlines: эмэгтэй- 157 см-ээс дээш, эрэгтэй 165 см-ээс

Image result for flight attendant reaching

Эх сурвалж: Indy100