Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

аамвтнаас хүнд халдварлапаг өвчин

Ratio

Галзуу өвчин нь мэдрэлийн системийг гэмтээж үхлээр төгсгөдөг

Зөвхөн цөөн тооны хүмүүс асар их эмчилгээ хийсний үр дүнд