Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Авлигалын гэмт хэргээс учирсан хохирол

Ratio

Авлигалын улмаас 11 их наяд төгрөгийн хохирол учирчээ

Энэхүү хохирол нь зөвхөн он гарсаар эхний хагас жилийн байдлаарх