Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Ажилгүйдэл

Ratio

Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум болно

Форум энэ сарын дөрвөнд Туушин зочид буудалд болно.

Ratio

Ажилгүйдэл 8.8 хувиар буурлаа

Ажилгүйчүүдийн 57.5 хувь нь 15-34 насныхан байдаг.