Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

америк ядуу цагаачид

Ratio

Америк ядуу хууль ёсны цагаачдад виз олгохгүй 

Эдгээр цагаачид нь орлогынхоо талаас илүү хувийг Америкийн засгийн газраас