Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

амиа алдсан байлдагч

Ratio

Амиа алдсан байлдагчид гар хүрсэн нь байцаалтын явцад тогтооджээ

Харин энэ нь үхлийн шалтгаан болсон эсэхийг нарийн шалгаж байгаа