Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

англи хэл сурсан миний туршлага

Ratio

Англи хэл сурсан миний арга

Арга барилаа зөв олж, сонирхолдоо нийцүүлж чадвал хэл сурах боломжтой