Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ар гэрийнхэн

Ratio

Хэлмэгдүүлэлтэд өртсөн 36 мянга орчим хүн байна

Хэлмэгдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр өнөөдөр тохиож байна.