Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ашиглалтад орох барилгын ажил

Ratio

Сургууль, цэцэрлэгийн зарцсан барилгуудыг шийдвэрлэхээр боллоо

Заасан хугацаанд ажлаа гүйцэтгээгүй, хариуцлага алдсан компаниудыг дахин тендерт оролцуулахгүй