Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ашигт малтмал ашигласны төлбөр

Ratio

Ашигт малтмал ашигласны төлбөр тооцох журам шинэчлэгдлээ 

Ингэснээр ашигт малтмалын нөөц зуучлагч, тээвэрлэгч, баяжуулагч ААН болон тусгай