Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

багш нар ажил хаялтаа зогсоолоо

Ratio

Багш нар ажил хаялтаа зогсоолоо

Тэд тавьсан шаардлагаа 70 хувьтай биелсэн гэж үзэн ажил хаялтаа