Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

барбигийн байшин түрээс

Ratio

Барбигийн байшинг хоногийн 60 доллараар түрээcлэнэ 

Түрээсийн үйлчилгээнд мэргэжлийн тогооч, үсчин, туяалзуур жадны багш багтсан байна.