Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

барбигийн жинхэнэ байшин

Ratio

Барбигийн байшинг хоногийн 60 доллараар түрээcлэнэ 

Түрээсийн үйлчилгээнд мэргэжлийн тогооч, үсчин, туяалзуур жадны багш багтсан байна.