Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

бизнесмэний ярилцлага

Ratio

Ричард Брэнсон: Бизнесийн санаагаа хэрхэн бодит болгох вэ?

Ричард Брэнсон нь Виржин группийг үүсгэн байгуулагч юм.