био хамгаалал

Ratio

Европын холбоо 669 сая гаруй төгрөгийн тоног төхөөрөмж өглөө

Уг тоног төхөөрөмжийг долоон лабораторид өгч байгаа ба мал өвчний халдварт өвчнөөс сэргийлэх зориулалтай юм