Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ватиканы нууц архив

Ratio

Монголын эзэнт гүрний түүхэн захидлын хуулбарыг хүлээн авлаа

Ватиканы нууц архиваас эх хувиар нь хуулбарлан авсан түүхэн найман

Ratio

Монголын эзэнт гүрний түүхэн захидлуудыг эх орондоо авахаар боллоо

Ватиканы нууц архиваас Монголын эзэнт гүрний хаадуудын захидлын эх хувийг