Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Венесуэлийн засгийн газар сөрөг хүчнийхэнтэй хэлэлцээр

Ratio

Венесуэлийн засгийн газар сөрөг хүчнийхэнтэй хэлэлцээр хийхэд бэлэн гэв

Гэвч ямар нэг урьдчилсан нөхцөлгүй байх ёстой гэнэ.