Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

гаалийн байцаагч нарын хахууль

Ratio

Гаалийн байцаагч нарын авлига авсан бичлэгийг нийтэд дэлгэлээ 

Энэ нь 34 гаалийн улсын байцаагчид холбогдох хэрэг бөгөөд хахуульд