Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Гаалийн шинэчлэл

Ratio

2020 онд цахим, ил тод, үр ашигтай төсвийн бодлого баримтална

Эдийн засгийн өсөлт өнгөрсөн онд 7.2 хувьд хүрсэн байна.