Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

гадаадад ял эдэлж буй монгол иргэд

Ratio

Эрүүгийн ялыг гадаадад эдлүүлэх олон улсын конвенцид нэгдэнэ

Ингэснээр манай улс 21 оронтой ялтантай холбоотой асуудлаар харилцаа үүсгэх