Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

газрын тосны үнэ өссөн

Ratio

Газрын тосны үнэ дахин өслөө

Энэ нь Хятадын импортод тавих татвараа Америк хойшлуулсантай холбоотой юм.