Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ганцаараа байх

Ratio

Ганцаараа байх нь заримдаа аз жаргалтай болгодог 

Ганцаараа байдаг хүмүүс сэтгэл хөдлөлөө сайн удирддаг байна.