Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Гар утасны хэрэглээ хүүхдийн унтах цагт

Ratio

Гар утасны хэрэглээ хүүхдийн унтах цагт сөргөөр нөлөөлдөггүй

Дижитал төхөөрөмж хэрэглэдэг хүүхдүүд бусдаас 30 минутын бага нойр авдаг