Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хууль

Ratio

Аливаа эрүүгийн хэргийн гэрч, хохирогч аюулд өртсөн тохиолдолд хамгаалалтад авдаг

Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш нийт 262