Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

гэр бүлээс гадуурх харилцаа яагаад үүсдэг вэ