Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

гэр хорооллын өрх

Ratio

Угаарын хий мэдрэх тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ААН-тэй хамтарна

Уг төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгч компаниас нь үйлдвэрийн үнээр худалдан авахаар төлөвлөсөн