Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Гүүгл компани хагас цагийн ажилтнууддаа эрх тэгш хандана

Ratio

Гүүгл компани хагас цагийн ажилтнууддаа эрх тэгш хандана

Ингэхдээ тэдний цагийн хөлсний доод хэмжээг нэмж эрүүл мэндийн цогц