Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

давсны хор уршиг

Ratio

Давсны хэрэглээг таван грамм багасгавал цус харвалт 24 хувиар буурна 

Ингэснээр дэлхийн хэмжээнд 2.5 сая хүнийг цаг бусаар нас барахаас

Ratio

Монголчуудын давсны хэрэглээ ДЭМБ-ын зөвлөмжөөс хоёр дахин их

Иймд Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.