Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

давс багатай бүтээгдэхүүнийг дэмжье

Ratio

Монголчуудын давсны хэрэглээ ДЭМБ-ын зөвлөмжөөс хоёр дахин их

Иймд Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.