Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

дотоод орчны агаар

Ratio

Гэрийн дотоод агаар гаднаас 2-5 дахин муу байдаг

Дотоод орчныг бохирдуулагч хүчин зүйлийн талаарх багахан мэдээллийг сонирхуулъя.