Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ДОХ-оор өвчлөгчдийн тоо

Ratio

Нийслэлд ДОХ-ын хоёр тохиолдол шинээр бүртгэгдлээ

Сүүлийн гурван сарын байдлаар ХДХВ/ДОХ-ын дөрвөн шинэ тохиолдол бүртгэгдээд байна.