Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Дундаж цалин

Ratio

320 мянган төгрөг хүртэлх цалинтай 67.7 мянган иргэн байна 

Үйлчилгээний салбарт ажиллагсад хамгийн бага цалинтай байгаа юм. 

Ratio

Нийслэлд дундаж цалин 1.3 сая төгрөг байна 

ҮСХ-оос нийгэм, эдийн засгийн наймдугаар сарын статистик мэдээллийг танилцууллаа. 

Ratio

Орон нутгийн дундаж цалин улсын дунджаас бага байна

ҮСХ-ны мэдээлснээр баруун бүсийн иргэд хамгийн бага цалинтай байгаа бол

Ratio

Дундаж цалин сая 25 мянган төгрөг байна

Үндэсний статистикийн хорооноос нийгэм, эдийн засгийн наймдугаар сарын тоон мэдээг

Ratio

Дундаж цалин сая нэг зуун мянган төгрөг байна

Дундаж цалин нэг сая нэг зуун мянган төгрөг байгаа нь