Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

дөрөвдүгээпр сард цахилгаан хязгаарлах хуваарь

Ratio

Зургаан дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор 10:00-18:00 цагийн хооронд тог тасрах юм.

Ratio

Гурван дүүрэгт цахиллгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор 10:00-18:00 цагийн хооронд тог тасрах юм.

Ratio

Зарим дүүрэгт тог тасарна

Урсгал засвартай холбоотойгоор зарим газраар цахилгаан хязгаарлах юм.