Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

дөрөвдүгээр сард цахилгаан хязгаарлах хуваарь

Ratio

Төв аймагт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор Төв аймгийн зарим газраар 09:00-18:00 цагийн хооронд

Ratio

Дөрвөн дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Налайх, БЗД, ХУД, БГД, Төв аймгийн зарим газраар цахилгаан хязгаарлана.

Ratio

Гурван дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор ХУД, БЗД, СХД, Төв аймгийн зарим газраар

Ratio

Налайх дүүргийн зарим газраар цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор БЗД, ХУД, БГД, СХД, СБД, Налайх, Багахангай

Ratio

Төв аймагт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор зарим газраар цахилгаан хязгаарлаж байгаа юм.

Ratio

Зургаан дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор БЗД, СБД, ХУД, СХД, Налайх, Багахангай дүүргийн

Ratio

Таван дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор зарим газраар цахилгаан хязгаарлаж байна.