Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

европын шударга өрсөлдөөний журам

Ratio

Европын холбоо Хелло Киттиг эзэмшигч компанид торгууль тавилаа

Тус компани Европын борлуулагчдыг өөр оронд худалдаа хийхийг хориглосон байна.