Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ерөнхий сайд Зөв амьдрах ухаан ТББ-д ажиллаа

Ratio

Ерөнхий сайд Зөв амьдрах ухаан төвийг дэмжиж ажиллахаа мэдэгдлээ

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Зөв амьдрах ухаан төвд ажиллан тэнд амьдарч