Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

жолоочийн эрхийг хасах

Ratio

Автобусны буудал дээр зогссон жолоочийн эрхийг хасна

Уг журмыг зөрчсөн жолооч нарын эрхийг хасаж эхлээд байна.