Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалт

Ratio

Замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтыг цахимаар авч байна 

Шалгалтыг долоо хоногт хоёр удаа авах юм.